homemailtoКарта сайта РУС  УKР  
Сертифікація НСБУНаціональна сертифікація бухгалтерів України НСБУ
 


Авторизація

Іспити

Дисципліни за програмою НСБУ
- фінансовий облік 1 по П(с)БУ;
- управлінський облік 1;
- податки;
- право.

Для власників сертифіката САР три дисципліни: УУ1, Податки і Право зараховуеться автоматично.

Підготовка до іспитів
При підготовка до іспитів, навчання з дисциплін програми НСБУ є важливим елементом успіху. В залежності від упевненості в своїх знаннях, кандидати можуть обрати самостійну підготовку (скориставшись матеріалами для самонавчання) або звернувшись до незалежних організаторам навчання або викладачам, які проводять підготовку до здачі іспитів за програмою НСБУ.
Більш детальну інформацію про підготовку до іспитів можна знайти на сайті в розділі "Навчання".

Складання іспитів
Іспити за програмою НСБУ базуються на національному законодавстві та оподаткуванні. Іспити НСБУ адмініструються незалежною організацією - МГО «Універсальна екзаменаційна мережа». Успішне складання іспитів за програмою НСБУ є головною вимогою для отримання сертифікатів ССБУ.
Учасники програми, за бажанням, можуть здавати іспити в будь-якій послідовності і не обов'язково весь комплекс іспитів за одну екзаменаційну сесію. Наприклад, в одну сесію кандидат може здати тільки «Фінансовий облік 1 по П(с)БУ», залишивши «Податки» на наступні сесії.

Зміст і формат іспиту з дисципліни "Фінансовий облік 1 по П(с)БУ"
Іспит "Фінансовий облік 1 по П(c)БУ» грунтується на національних (українських) стандартах бухгалтерського обліку (П(c)БУ). Іспит березневої екзаменаційної сесії включає в себе питання і завдання практично за всіма темами Плану змісту іспиту. У завданнях в тій чи іншій мірі зачіпається перевірка знань з усіх тридцяти чотирьох Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Звертаємо Вашу увагу, що в іспиті використовуються законодавчі та нормативні акти, термін дії яких на момент проведення іспиту становить не менше 6 місяців. Відповідно, іспит березневої екзаменаційної сесії включає законодавчі та нормативні акти, девствовать станом на середину вересня 2011 року та раніше, в тому числі і План рахунків. У кожному завданні/тесті іспиту "Фінансовий облік 1 по П(c)БУ» застосовується те законодавство і нормативна база, які діяли в період операцій/звітності, що згадуються в завданні/тесті.

Фінансовий облік 1 по П(c)БУ - письмовий іспит з "закритою книгою", тобто кандидатам під час іспиту не дозволяється користуватися будь літературою, за винятком Плану рахунків. План рахунків надається Універсальної екзаменаційної мережею.
Тривалість іспиту - 4:00.

Іспит ФУ1 за П(c)БУ березневої екзаменаційної сесії 2012 року відбудеться з:
1. Комплексного завдання, в ході вирішення якого кандидатам необхідно підготувати відповідні проводки господарських операцій, заповнити оборотно-сальдову відомість за період, скласти баланс на початок і на кінець звітного періоду і заповнити звіт про фінансові результати за звітний період.
2. Завдань з відкритими питаннями.
3. Блоку тестових питань.

Екзаменаційні матеріали складаються з:
- Екзаменаційного буклету з завданнями/тестами, місцями для вписування відповідей і сторінками для записів і чернеток
- Плану рахунків
При підготовці до іспиту рекомендується використовувати План змісту іспиту, опублікований у розділі "Навчання/Бібліотека" цього сайту.

© 2009-2022 UEnet
UEnet © 2012
м. Київ, вул. Героїв оборони, 10-А, поверх 3, кв.3